Visi dan Misi

MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERMUTU DAN BERWAWASAN INTERNASIONAL SEJALAN DENGAN TUNTUTAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2020