DATA PRIBADI

Ismayanti, S.Pd., Guru Bahasa Indonesia

1. Nama Lengkap                      :  ISMAYANTI

2. Tempat & tanggal lahir         :  CIAMIS, 07 JANUARI 1991

3. Alamat                                   :  DUSUN PANGLANJAN RT/RW 05/02 DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI

4. Jenis Kelamin                        :  PEREMPUAN

5. Status Perkawinan                 :  KAWIN

6. Agama                                   :  ISLAM

7. No Telp                                  :  081224942856

8. Email                                     :  ismayanti563@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

  1. 1996-1997         : TK SETIARATU
  2. 1997 – 2003       : SD NEGERI 3 CINTARATU
  3. 2003 – 2006       : SMP NEGERI 2 PARIGI
  4. 2006 – 2009       : SMK NEGERI 1 BANJAR
  5. 2009 – 2013       : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

PENGALAMAN ORGANISASI

PENGALAMAN KERJA2016-Sekarang            : Guru di SMKN 2 Pangandaran