Melinda Wulandari, S.Pd., Guru Matematika

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap                      :  Melinda Wulandari, S.Pd

2. Tempat & tanggal lahir         :  Pangandaran, 17 Mei 1990

3. Alamat                                   :  Bojongsari, rt 01/01 Babakan ,    Pangandaran

4. Jenis Kelamin                        :  Perempuan

5. Status Perkawinan                 :  Kawin

6. Agama                                   :  Islam

7. No Telp                                  :  081313345081

8. Email                                     :  melindawulan147@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

1. 1996 – 2002   : SD Negeri 1 Cikembulan

2. 2002 – 2005   : SMP Negeri 1 Pangandaran

3. 2005 – 2008   : SMA Negeri 1 Pangandaran

4. 2008 – 2012   :  S-1 Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi Tasikmalaya

PENGALAMAN ORGANISASI

  •  

PENGALAMAN KERJA

  • 2012 – 2016 GURU SMK TEKMO KALIPUCANG

2015- SEKARANG GURU SMKN 2 PANGANDARAN