Dini Novianti Sutrisna, M.Pd., guru Bahasa Sunda

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap                      :  Dini Novianti Sutrisna, M.Pd.

2. Tempat & tanggal lahir         :  Ciamis, 17 November 1990

3. Alamat                                   :  Dsn. Panglanjan Ds. Cintaratu Kec. Parigi Kab. Pangandaran

4. Jenis Kelamin                        :  Perempuan

5. Status Perkawinan                 :  Belum Kawin

6. Agama                                   :  Islam

7. No Telp                                  :  081222422264

8. Email                                     :  notnot834@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

1. 1997– 2003    : SD Negeri Panglanjan (SDN 3 Cintaratu)

2. 2003 – 2006   : SMPN 2 Parigi

3. 2006 – 2009   : SMAN 1 Ciamis

4. 2009 – 2013   :  Pendidikan Bahasa Daerah UPI

5. 2013 – 2015   : Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Sekolah Pasca Sarjana UPI

PENGALAMAN ORGANISASI

  • PASKIBRA
  • PRAMUKA
  • LISENDA (Lingkung Seni Sunda) JPBD UPI
  • HIMA PENSATRADA

PENGALAMAN KERJA

  1. 2015 – 2019             : Guru Bahasa Sunda di SMA taruna Bakti Bandung

2019 – sekarang          : Guru Bahasa Sunda di SMKN 2 Pangandaran